Hvad er Aura

Aura: 

Mennesket består af energi i forskellige lag (Aura). Aura er energistrømninger som lægger sig i felter omkring kroppen. Energifelterne er en helhed og betår af alle farver.

Der findes følgende energi lag:

Den fysiske energifelt: Er kroppen

Den æteriske energifelt: Er det lag der ligger tættest på kroppen.

Den astrale energifelt: Ligger uden på det æteriske legeme og kaldes følelseslegemet. Det står for tiltrækning og frastødning (forholdet mellem mennesker). Dette felt danner farverne i auraen.

Den mentale energifelt: Ligger uden på det astrale legeme og kaldes tankelegemet. Det står for tankens kraft, ideer, visioner, skabe billeder. Intelligens, intuition, fantasi og indsigt. Det mentale lag opbygger auraen.

Den åndelige energifelt: Ligger uden på det mentale legeme og kaldes kausallegemet. Dette legeme har en enorm stærk energi. Det giver følelsen af samklang med alt levende og en guddommelig væren. Turde være sig selv (centreret i sig selv)

Energi linjerne løber på langs og tværs i auraen og de steder hvor linjerne krydser, findes de æteriske energipunkter. Der findes 7 store energicentre op langs forsiden af rygsøjlen op til toppen af issen. Disse energicentre kaldes Chakra. Aura og chakra – disse to energier er komplementære og samarbejder både om at skabe og opretholde liv.

Det fungere sådan: Den fysiske krop opsamler informationer gennem sanserne. Informationerne går videre til æterlegemet, videre til astral legemet som så ekspedere videre til mentallegemet.

Mentallegemet sender en tanke/ide ind i astrallegemet og videre til det æteriske legeme og ned i fysikken.

Alle legemer er lige vigtige.

Kærligst Gitte

Naturkilden


Det sker!

Kommende events


Seneste indlæg


Du kunne måske være interesseret i

Kommentar:

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

Når du tilmelder dig får du alt det nyeste først

Du er ny tilmeldt